Bahájska viera na Slovensku

Bahájska viera je najmladším svetovým náboženstvom, druhým územne najrozšírenejším na Zemi.

V priebehu celej histórie posielal Boh postupne ľudstvu božských Vzdelávateľov, Prejavy Božie. Ich učenie sa stalo základom pre pokrok civilizácie. Patrí k nim Abrahám, Krišna, Zoroaster, Mojžiš, Ježiš a Muhammad. Posledný z týchto Poslov, Bahá’u’lláh, učil, že svetové náboženstvá pochádzajú z jediného rovnakého Zdroja a vo svojej podstate tvoria po sebe idúce kapitoly jedného Božieho náboženstva.

Baháji veria, že ľudstvo v súčasnej dobe zo všetkého najviac potrebuje nájsť zjednotenú predstavu budúcej spoločnosti, ako aj zmysel svojho života. Odpovede na tieto otázky odhaľujú Bahá’u’lláhove spisy.

„Ak by učení a svetaznalí ľudia tohto veku dovolili, aby ľudstvo vdýchlo vôňu družnosti a lásky, každé chápajúce srdce by pochopilo význam pravej slobody a odhalilo by tajomstvo nerušeného mieru a úplného pokoja.“ Bahá’u’lláh