Budova Medzinárodného bahájskeho archívu v Haife

Posolstvá Svetového domu spravodlivosti

Posolstvá Svetového domu spravodlivosti a listy napísané v jeho mene poskytujú analýzu, víziu a vedenie a zaisťujú jednotu myslenia a činnosti počas toho, ako sa bahájske spoločenstvo učí uskutočňovať Bahá’u’lláhovu víziu určenú ľudstvu. Postupne budeme pridávať ďalšie posolstvá preložené do slovenčiny.


Dátum Komu Podrobnosti Stiahnuť Čítať
Riḍván 2024 Bahájom sveta Riḍvánové posolstvo 2024 PDF Čítať
Riḍván 2023 Bahájom sveta Riḍvánové posolstvo 2023 PDF
Riḍván 2022 Bahájom sveta Riḍvánové posolstvo 2022 PDF
30. decembra 2021 Konferencii zborov kontinentálnych poradcov Opisuje základné ustanovenia nadchádzajúceho Deväťročného plánu pre celosvetové bahájske spoločenstvo PDF Čítať
1. decembra 2021 Bahájom sveta K pripomienke 100. výročia Nanebovstúpenia ‘Abdu’l‑Bahu vo Svätej zemi PDF
27. novembra 2021 Pri príležitosti pripomienky Nanebovstúpenia ‘Abdu’l‑Bahu Pocta ‘Abdu’l‑Bahovi od Svetového domu spravodlivosti PDF
25. novembra 2021 Priateľom zhromaždeným vo Svätej zemi Účastníkom 100. výročia Nanebovstúpenia ‘Abdu’l‑Bahu vo Svätej zemi PDF
13. novembra 2021 Priateľom zhromaždeným v Tanna, Vanuatu Pri príležitosti slávnostného otvorenia miestneho bahájskeho domu uctievania vo Vanuatu PDF
Riḍván 2021 Bahájom sveta Riḍvánové posolstvo 2021 PDF
25. novembra 2020 Bahájom sveta Pri príležitosti Dňa Zmluvy PDF
Riḍván 2020 Bahájom sveta Riḍvánové posolstvo 2020 PDF Čítať
Naw-Rúz 177 Bahájom sveta Naw-Rúz 177 PDF Čítať
1. decembra 2019 Všetkým národným duchovným radám Sociálne médiá a neangažovanie sa v politike PDF
8. novembra 2019 Bahájom sveta Posolstvo po 200. výročí narodenia Bába PDF
október 2019 Všetkým, ktorí si prišli uctiť Zvestovateľa nového Úsvitu Pri príležitosti 200. výročia narodenia Bába PDF Čítať
Riḍván 2019 Bahájom sveta Riḍvánové posolstvo 2019 PDF Čítať
18. januára 2019 Bahájom sveta Posolstvo o svetovom mieri PDF Čítať
26. novembra 2018 Bahájom sveta Pri príležitosti Dňa Zmluvy a výročia zosnutia ‘Abdu’l‑Bahu PDF Čítať
9. novembra 2018 Bahájom sveta Historické etapy sociálno-ekonomického rozvoja v rámci bahájskeho sveta a ustanovenie novej medzinárodnej inštitúcie vo Svetovom bahájskom centre PDF Čítať
22. júla 2018 Pri príležitosti slávnostného otvorenia domu uctievania v Kolumbii PDF Čítať
Riḍván 2018 Bahájom sveta Riḍvánové posolstvo 2018 PDF Čítať
31. októbra 2017 Bahájom sveta Posolstvo po 200. výročí narodenia Bahá’u’lláha PDF
1. septembra 2017 Bahájom sveta Pri príležitosti slávnostného otvorenia domu uctievania v Kambodži PDF
Riḍván 2017 Bahájom sveta Riḍvánové posolstvo 2017 PDF Čítať
1. marca 2017 Bahájom sveta O ekonomickom živote PDF
Riḍván 2016 Bahájom sveta Riḍvánové posolstvo 2016 PDF Čítať
26. marca 2016 Bahájom sveta Pri príležitosti 100. výročia napísania prvého zo série listov veriacim Spojených štátov a Kanady ‘Abdu’l‑Bahom, tvoriacich spolu „Tabuľky Božského plánu“ PDF
Riḍván 2015 Bahájom sveta Riḍvánové posolstvo 2015 PDF Čítať
29. decembra 2015 Konferencii zborov kontinentálnych poradcov Vykresľuje črty nového päťročného plánu celosvetovej bahájskej komunity PDF
Riḍván 2014 Bahájom sveta Riḍvánové posolstvo 2014 PDF Čítať
Riḍván 2013 Bahájom sveta Riḍvánové posolstvo 2013 PDF
Riḍván 2012 Bahájom sveta Riḍvánové posolstvo 2012 PDF
Riḍván 2011 Bahájom sveta Riḍvánové posolstvo 2011 PDF
Riḍván 2010 Bahájom sveta Riḍvánové posolstvo 2010 PDF