Budova Medzinárodného bahájskeho archívu v Haife

Literatúra

Ponúkame Vám výber z bahájskych spisov, modlitieb a citátov preložených do slovenčiny. Kliknutím na názov knihy si ju môžete stiahnuť a prečítať elektronicky. Na podstránke Objednávka kníh si publikácie môžete objednať.

„Ponorte sa do oceánu Mojich slov, aby ste mohli odhaliť jeho tajomstvá a objaviť všetky perly múdrosti ukrývajúce sa v jeho hlbinách.“ Bahá’u’lláh

Spisy Bahá’u’lláha

V polovici 19. storočia Bahá’u’lláh (1817 – 1892), Sláva Božia, priniesol ľudstvu nové Zjavenie od Boha. Spod Jeho pera plynuli štyri desaťročia tisícky veršov, listy a knihy, spolu približne sto zväzkov Svätých spisov. Táto zbierka ponúka základné Bahá’u’lláhove diela preložené do slovenčiny.

 • Kitáb-i-íqán (Kniha istoty) »

  Pojednanie, ktoré zjavil Bahá’u’lláh v Bagdade v rokoch 1861/62 ako odpoveď na otázky jedného z Bábových strýkov. Preložil ho Shoghi Effendi a v angličtine prvýkrát vyšlo v roku 1931.

 • Kitab-i-aqdas (Najsvätejšia kniha) »

  Bahá’u’lláhova kniha zákonov, napísaná v arabčine okolo roku 1873, v čase, keď bol ešte stále väzňom v meste ‘Akká. Bola doplnená neskoršími spismi a Bahá’u’lláhovými odpoveďami na sériu otázok, ktoré mu kládol jeden z Jeho tajomníkov. Prvý autorizovaný preklad do angličtiny bol vydaný v roku 1992, doplnený poznámkami, dodatkovými spismi, otázkami a odpoveďami.

 • Bahá’u’lláhove tabuľky zjavené po Kitab-i-aqdas »

  Šestnásť tabuliek, ktoré Bahá’u’lláh zjavil počas posledných rokov Svojho života, vrátane Tabuľky Karmel a Tabuľky múdrosti, ako aj výňatky z iných Spisov.

 • Epištola Synovi Vlka »

  Tabuľka adresovaná Shaykovi Muhammad-Taqiy-i-Najafimu, prominentnému muslimskému kňazovi, ktorý prenasledoval bahájov. Bola zjavená okolo roku 1891 v sídle Bahjí a preložil ju Shoghi Effendi.

 • Spomienkové dni »

  Výber z Bahá’u’lláhových spisov venovaný bahájskym svätým dňom. E-book

Modlitby, citáty a úvahy

Tieto útle knižky sú výberom niektorých krátkych bahájskych modlitieb, citátov a myšlienok.

Spisy Bába

Báb (1819 – 1850) – „Brána“ bol nezávilým Prejavom Božím, ktorého poslaním bolo uviesť nový cyklus duchovného vývinu ľudstva. Jeho Spisy pripravili cestu pre príchod Bahá’u’lláha. Na odkaze nižšie môžete nájsť malú zbierku výňatkov z Bábových Spisov, ktoré boli zatiaľ preložené do slovenčiny.

Posolstvá od Svetového domu spravodlivosti »

Svetový dom spravodlivosti je medzinárodná správna rada bahájskej viery. Vytvorenie tejto inštitúcie nariadil Bahá’u’lláh vo Svojej knihe zákonov. Svetový dom spravodlivosti od roku 1963 vedie bahájske svetové spoločenstvo tak, aby si rozvíjalo schopnosť zúčastňovať sa na budovaní prosperujúcej globálnej civilizácie.

Kompilácie od Svetového domu spravodlivosti

Iné publikácie

Tematické kompilácie »

Objednávka kníh »