Základné vzťahy

„Základným zámerom podnecujúcim vieru Boha a Jeho náboženstvo je zaštítiť záujmy ľudského rodu, podporovať jeho jednotu a posilňovať ducha lásky a družnosti medzi ľuďmi.“ Bahá’u’lláh

Cieľ a zároveň aj spôsob, akým sa Bahá’u’lláhovo zjavenie uplatňuje, spočíva v uvedomovaní si zásady jedinosti ľudstva. Bahá’u’lláh prirovnáva svet ľudstva k ľudskému telu. V tomto organizme zohrávajú svoju úlohu milióny buniek rôznych foriem a funkcií, aby udržiavali zdravý systém. Podobným spôsobom harmonické vzťahy medzi jednotlivcami, spoločenstvami a inštitúciami plnia úlohu podporovania spoločnosti a umožňujú civilizácii napredovať.

Jednotlivec a spoločnosť »


Dnes žijeme v jedinečnom historickom období. Ľudstvo za sebou zanecháva detstvo a blíži sa k svojej kolektívnej dospelosti. Potreba nového porozumenia vzťahov medzi jednotlivcom, spoločenstvom a inšitúciami spoločnosti je preto stále naliehavejšia.


Jedna ľudská rodina »


Presvedčenie, že všetci patríme do jednej ľudskej rodiny, je samotným jadrom bahájskej viery. Zásada jedinosti ľudstva je stredobod, okolo ktorého sa točí celé Bahá’u’lláhovo učenie.


Bahájsky správny poriadok »


Záležitosti bahájskeho spoločenstva spravuje systém inštitúcií, z ktorých každá má svoju oblasť pôsobenia. Tento systém, známy ako správny poriadok a zásady, ktoré riadia jeho fungovanie, pochádzajú z Bahá’u’lláhových spisov.