SVETOVÝ DOM SPRAVODLIVOSTI

22. júl 2018

Priateľom zhromaždeným na slávnostnom otvorení domu uctievania v Norte del Cauca v Kolumbii

Drahomilovaní priatelia,

s radosťou v srdci Vás pozdravujeme pri tejto historickej príležitosti, keď sa dvere prvého mashriqu’l-adhkáru v Kolumbii otvorili všetkým ľuďom. Tento chrám, ktorý vznikal viac ako štyri roky vďaka húževnatému úsiliu, je teraz pripravený napĺňať svoju božsky stanovenú funkciu – a to, byť miestom „postaveným výhradne pre uctievanie Boha a byť úplne zasväteným tomuto účelu“; „miestom veľkého šťastia a radosti“; „kolektívnym stredom pre duše ľudí“, ktorý „posilňuje putá jednoty medzi srdcami“; „prostriedkom pre povznesenie slova Božieho“. Dnes tu oslavujeme nielen zavŕšenie výstavby budovy, ale aj významný míľnik v procese rozvoja, ktorý sa v priebehu mnohých desaťročí odvíjal v tejto oblasti.

Keď sa bahájska viera dostala do tejto krajiny, zakorenila sa do úrodnej pôdy. Niekoľko čistých duší, ponorených do živých vôd tohto nového zjavenia Božieho, malo odvahu prelomiť spoločenské bariéry a vypiť svoj diel. Bez zaváhania prijali vznešenú Bahá’u’lláhovu predstavu o zlepšení sveta a srdce za srdcom sa snažili osvietiť svetlom Jeho učenia. Sadili semienka uprostred prudkých vetrov, ktoré mali destabilizovať spoločnosť. Ich pokorná snaha pestovať v mladých ľuďoch vlastnosti, ktorými sa vyznačuje verný nasledovník Požehnanej krásy a naplniť ich rodinu a život spoločenstva božským učením, sa vyvinul do procesu výchovy a vzdelávania, ktorý sa dostal k tisíckam ľudí. Hoci o plodoch zasvätenej práce rastúceho počtu ľudí svedčí celá Kolumbia, oblasť Norte del Cauca je požehnaná jedinečnou cťou byť miestom prvého bahájskeho domu uctievania v krajine.

Tento dom uctievania teraz stojí ako symbol krásy, ktorá je vlastná vznešeným obyvateľom tohto regiónu a jeho dizajn pripomína štedrosť tejto krajiny. Je prejavom sily uvoľnenej vďaka vytrvalej kolektívnej činnosti, stredom príťažlivosti pre všetkých, ktorí túžia po obnove spoločnosti, v ktorej žijú, oázou nádeje pre duchovné a materiálne povznesenie populácie, ktorá si v histórii prešla strasťami a povstala s nezdolným duchom. Nech sa všetci, ktorí sa zhromaždia medzi jeho stenami, zaoberajú zmienkou o jedinom Stvoriteľovi, aby „melódie mashriqu’l-adhkáru na úsvite vystúpili k Zhromaždeniu na výšinám a aby nápevy slávikov Božích priniesli radosť a vytrženie obyvateľom nadovšetko slávnej ríše“.

[podpísaný: Svetový dom spravodlivosti]