SVETOVÝ DOM SPRAVODLIVOSTI

26. Novembra 2018

Bahájom sveta

Drahomilovaní priatelia,

v tomto období, odo Dňa Zmluvy až po pripomienku Nanebovstúpenia ‘Abdu’l-Bahu, sú všetky bahájske srdcia pohnuté spomienkou na Toho, kto je Tajomstvom Božím, Stredom Bahá’u’lláhovej nenapadnuteľnej Zmluvy, hnacou silou jednotnosti ľudstva, stelesnením každého bahájskeho ideálu, Najmocnejšou vetvou Božou, pod ktorou môžu všetci nájsť úkryt. Nech Vám Jeho bezmedzná láska a nežná starostlivosť dodá uistenie a podporu pri tom, ako sa usilujete nesklamať dôveru, ktorú do Vás vložil vo Svojej poslednej vôli a vo Svojom Božom pláne. V posvätnej izbe, v ktorej odišiel z tohto života, aby sa znovu stretol so Svojím milovaným Pánom, budeme v noci dosvedčovať Vašu vernosť Jeho volaniu, ktorá je zrejmá z Vašej neúnavnej práce, keď sa snažíte vytvárať útočisko pre ľudstvo v dobe narastajúcej nespravodlivosti a trápenia.

Zostávajú už len tri krátke roky do stého výročia Majstrovho zosnutia, keď sa baháji z celého sveta zhromaždia a docenia vzdialenosť prekonanú počas prvého storočia Formatívneho veku. Nech sú Jeho milovaní, jednotlivo či spoločne, krok po kroku a deň za dňom čoraz väčším zosobnením Jeho rád: aby boli jednotní vo Veci a pevní v Zmluve; vyvarovali sa nactiutŕhania a nikdy nehovorili zle o ostatných; nevideli v nikom cudzinca, ale všetkých považovali za členov jednej rodiny; aby odložili navzájom si odporujúce teórie a protichodné názory, snažili sa o jediný zámer a usilovali sa o spoločný cieľ; postarali sa o to, aby Bahá’u’lláhova láska tak ovládla každý orgán, časť a úd ich tela, aby na nich lákadlá ľudského sveta nemali žiadny vplyv; aby celým svojím srdcom a dušou povstali a v úplnej zhode učili Vec; aby súdržne kráčali v zomknutých šíkoch, navzájom sa podporovali, zušľachťovali dobrý charakter, vytrvalosť, silu a odhodlanie; aby poznali hodnotu tejto vzácnej viery, riadili sa jej učením, kráčali po tejto priamej ceste a ukazovali ju ľuďom.

Modlíme sa za každého z Vás, aby ste naplnili Jeho najvyššie očakávania.

[podpísaný: Svetový dom spravodlivosti]