Rozvoj celosvetového spoločenstva

Vytvárať svetovú civilizáciu, ktorú Bahá’u’lláh predvídal, by nebolo možné len vďaka roztrúseným snahám jednotlivcov, a to bez ohľadu na to, aké oddané a dobre mienené by boli. Musí vznikať neustále sa rozrastajúce spoločenstvo, ktoré je jednotné v spôsobe myslenia a konania.

Každý baháj vníma seba ako člena miestneho, národného a svetového spoločenstva. Veľa úsilia sa venuje tomu, aby spoločenstvá na každej z týchto troch úrovní pulzovali životom, boli otvorené všetkým ľuďom a neuzatvárali sa do seba.

‘Abdu’l‑Bahá nám radí:

„Na nikoho nenazerajte ako na cudzieho. Skôr sa dívajte na všetkých ľudí ako na priateľov, pretože láska a jednota sa ťažko dostaví, keď upierate zrak na odlišnosť. … Každá jedna stvorená bytosť je znamením Boha a do tohto sveta vstúpila práve vďaka milosti Pána a Jeho moci. Preto si bytosti nie sú cudzie, ale tvoria rodinu. Nie sú si neznáme, ale sú priateľmi a tak by sa k sebe mali správať.“ ‘Abdu’l‑Bahá

celosvetove spoločenstvo

Bahájske spoločenstvo vznikalo postupne – z hŕstky ľudí, ktorí sa ako prví dopočuli o Bábovom posolstve, ktorá sa v priebehu 19. storočia rozrástla na nadšenú skupinu Bahá’u’lláhových nasledovníkov v perzských mestách a dedinách. Dnes žijú členovia svetového spoločenstva vo viac ako 100 000 lokalitách prakticky v každej krajine a teritóriu na svete.