„Vrav: Príroda je vo svojej podstate stelesnením Môjho mena Tvorca, Stvoriteľ.“ – Bahá’u’lláh

Príroda

Božie prívlastky sú zjavené vo všetkom stvorenom. Bahá’u’lláh píše: „Príroda je vôľou Božou a svoj výraz nachádza v pomíňajúcom svete i jeho prostredníctvom.“ Je stelesnením Božieho mena „Stvoriteľ“.

Na zachovanie civilizácie budú vždy potrebné materiálne zdroje. ‘Abdu’l-­Bahá podotkol, že ľudstvo bude „z laboratória prírody stále vynášať nové a zázračné veci“. Keď zisťujeme, ako najlepšie využívať prírodné suroviny pre rozvoj civilizácie, musíme si byť vedomí svojich postojov voči zdroju nášho živobytia a bohatstva.

Keď v prírode vidíme odraz Božích prívlastkov a chápeme, že sú vyjadrením Jeho vôle, naša úcta k svetu prírody sa prehlbuje. To ale neznamená, že by sme mali prírodu uctievať. Ľudstvo je schopné sa zo sveta prírody vymaniť, „pretože kým je človek v zajatí prírody, je dravým zvieraťom, keďže boj o existenciu je jednou z nevyhnutností sveta prírody“. Boh však dal svet prírody do opatery všetkým členom ľudskej rodiny a tí sú zodpovední za spravovanie obrovských zdrojov planéty.


„Potrebujeme sa zmeniť v srdci, prekoncipovať všetky svoje predstavy a nanovo nasmerovať svoje aktivity. Ak sa má zabezpečiť ľudské spasenie, treba pretvoriť vnútorný život človeka, ako aj jeho vonkajšie prostredie.“ Z listu napísaného menom Shoghiho Effendiho