„Buďte sťa prsty jednej ruky, sťa časti jedného tela. Tak vám radí Pero zjavenia...“ – Bahá’u’lláh

Jedna ľudská rodina

Presvedčenie, že všetci patríme do jednej ľudskej rodiny, je samotným jadrom bahájskej viery. Zásada jedinosti ľudstva je „os, okolo ktorej sa sústredí celé Bahá’u’lláhovo učenie…“

Bahá’u’lláh prirovnáva svet ľudstva k ľudskému telu. V tomto organizme zohrávajú svoju úlohu milióny buniek rôznych foriem a funkcií, aby udržiavali zdravý systém. Zásadou, ktorou sa fungovanie tela riadi, je spolupráca. Jeho rôzne časti nesúperia o zdroje, práve naopak, od počatia je každá bunka zapojená do nepretržitého procesu dávania a prijímania.

Prijatie jedinosti ľudstva si vyžaduje úplné odstránenie predsudkov, či už sa týkajú rasy, náboženstva, alebo pohlavia.


„Základ ľudstva tvorí dokonalé bratstvo, pretože všetci slúžia jednému Bohu a patria do jednej rodiny pod ochranou božskej prozreteľnosti.“ ‘Abdu’l‑Bahá