‘Abdu’l‑Bahá, hlava bahájskej viery po zosnutí Bahá’u’lláha.

‘Abdu’l-Bahá – Dokonalý príklad

Na začiatku 20. storočia bol ‘Abdu’l‑Bahá, najstarší Bahá’u’lláhov syn, vedúcim predstaviteľom bahájskej viery, známy ako zástanca spoločenskej spravodlivosti a posol svetového mieru.

Keďže jednota je zásadným princípom bahájskej viery, Bahá’u’lláh urobil nevyhnutné opatrenia na to, aby Jeho náboženstvo nikdy nepostihol rovnaký osud ako ostatné náboženstvá, ktoré sa po smrti svojich zakladateľov rozdelili na odnože. Vo Svojich spisoch všetkých Svojich stúpencov usmernil, aby sa obracali k Jeho najstaršiemu synovi ‘Abdu’l‑Bahovi, nielen ako k poverenému vysvetľovateľovi bahájskych spisov, ale aj ako k dokonalému príkladu života podľa učenia bahájskej viery.

‘Abdu’l‑Bahove mimoriadne charakterové vlastnosti, poznanie a služba ľudstvu ponúkli po Bahá’u’lláhovom zosnutí názornú ukážku Jeho učenia v praxi a priniesli dobré meno rýchlo sa rozrastajúcemu spoločenstvu všade na svete.

‘Abdu’l‑Bahá venoval Svoj život šíreniu viery Svojho Otca a presadzovaniu ideálov mieru a jednoty. Podnietil ustanovenie miestnych bahájskych inštitúcií a viedol prvé vzdelávacie, sociálne a ekonomické iniciatívy. Po tom, čo Ho prepustili z celoživotného uväznenia, vydal sa na sériu ciest po Egypte, Európe a Severnej Amerike. Počas Svojho života s brilantnou jednoduchosťou predstavoval významným aj obyčajným ľuďom Bahá’u’lláhov návod na duchovnú a sociálnu obnovu spoločnosti.


„Každý, kto sa s Ním stretol, v Ňom videl mimoriadne rozhľadeného muža, ktorý pútavo rozprával, priťahoval mysle a duše a zasvätil sa presvedčeniu o jednotnosti ľudstva…“ Noviny Al-Mu’ayyad, Egypt, 16. október 1910