Bábova svätyňa na hore Karmel v Hajfe, Izrael – pre bahájov jedno z najsvätejších miest na svete.

Báb – Zvestovateľ bahájskej viery

V polovici 19. storočia, ktoré bolo jedným z najbúrlivejších období svetovej histórie, istý mladý obchodník v Iráne tvrdil, že priniesol posolstvo, ktoré zmení život ľudstva. V čase, keď táto krajina prechádzala hlbokým morálnym úpadkom, vzbudilo Jeho posolstvo nadšenie a nádej v každej spoločenskej triede. Začalo sa rýchlo šíriť a zakrátko mal tisícky nasledovníkov. Prijal pomenovanie Báb, ktoré v preklade z arabčiny znamená Brána.

Báb vyzýval k duchovnej a morálnej reforme a venoval pozornosť tomu, aby sa zlepšilo postavenie žien a život chudobných. Tým priniesol revolučný recept na duchovnú obrodu. Zároveň založil vlastné, samostatné a nezávislé náboženstvo, ktoré inšpirovalo Jeho nasledovníkov k tomu, aby zmenili život a konali veľké hrdinské skutky.

Báb hlásal, že ľudstvo stojí na prahu novej doby. Jeho poslaním, ktoré trvalo len šesť rokov, bolo pripraviť cestu pre príchod Bahá’u’lláha, Božieho Prejavu, ktorý prinesie vek mieru a spravodlivosti, prisľúbený vo všetkých svetových náboženstvách.


„Jeho život je jeden z najpozoruhodnejších príkladov odvahy, ktorú malo ľudstvo česť uzrieť.“ A. L. M. Nicolas, francúzsky autor 19. storočia