Bábova svätyňa na hore Karmel v Hajfe, Izrael – pre bahájov jedno z najsvätejších miest na svete.

Citáty

Kvantita a kvalita Bábových spisov je v akejkoľvek miere výnimočná. Báb počas prvých štyroch rokov Svojho poslania napísal pol milióna veršov. Písal i početné listy, vrátane listov kráľovi Iránu, Muhammadovi šachovi, a všetkým vedúcim duchovným krajiny. Počas raného obdobia Svojej misie písal Báb väčšinou vlastnou rukou. Neskôr verše diktoval tajomníkovi.

Nasleduje malý výber výňatkov z Bábových spisov.

Kto iný okrem Boha odstraňuje ťažkosti? Vrav: Chvála buď Bohu! On je Boh! Všetci sú Jeho služobníkmi a všetci sa riadia Jeho príkazmi! Selections from the Writings of the Báb

Zbav sa všetkého pripútania ku všetkému okrem Boha, staň sa bohatým v Bohu tým, že sa zbavíš všetkého okrem Neho, a prednášaj túto modlitbu:

Vrav: Boh postačuje všetkému a nado všetko a nič na zemi ani na nebi okrem Boha nepostačuje. Vskutku, On Sám v Sebe je Vediaci, Zachovávajúci, Všemohúci. Selections from the Writings of the Báb

Ó Pane! K Tebe sa utiekam o útočisko a ku všetkým Tvojim znameniam smerujem srdce. Ó Pane, či už na cestách alebo doma, v zamestnaní či pri práci celú svoju dôveru vkladám do Teba. Zaruč mi teda Svoju postačujúcu pomoc, tak, aby si ma učinil nezávislým od všetkého, ó Ty, ktorý si vo Svojom milosrdenstve neprekonaný! Zaruč mi môj diel, ó Pane, podľa toho, ako sa Ti zapáči, a daj, aby som bol spokojný so všetkým, čo si pre mňa určil. Tebe náleží absolútna právomoc prikazovať. Selections from the Writings of the Báb

Najprijateľnejšia modlitba je taká, ktorú sa človek modlí s najväčšou duchovnosťou a jasom tváre. Jej predlžovanie nebolo ani nie je Bohom milované. Čím je modlitba odpútanejšia a čistejšia, tým je v prítomnosti Boha prijateľnejšia. Selections from the Writings of the Báb

Patrí sa, aby služobník po každej modlitbe prosil Boha, aby udelil milosť a odpustenie jeho rodičom. Selections from the Writings of the Báb

Ja som Prvotný Bod, z ktorého vznikli všetky stvorené veci. Ja som Tvár Božia, ktorej nádheru nemožno nikdy zastrieť, Svetlo Božie, ktorého žiara nikdy nevybledne. Epistle to Muhammad Shah, Selections from the Writings of the Báb

Je lepšie viesť jednu dušu, než vlastniť všetko, čo je na zemi, pretože pokiaľ je táto vedená duša v tieni Stromu Božskej jednoty, ona a ten, ktorý ju vedie, budú obaja príjemcami Božej nežnej milosti, zatiaľ čo vlastníctvo pozemských vecí skončí v okamihu smrti. Cesta vedenia je cestou lásky a súcitu, nie sily a donucovania. Toto bol Boží spôsob v minulosti a bude tak aj naďalej v budúcnosti! Perzský Bayán, Selections from the Writings of the Báb

Pán vesmíru nikdy nedal povstať žiadnemu prorokovi ani nezoslal žiadnu knihu, pokým neuzatvoril Svoju zmluvu so všetkými ľuďmi, volajúc po tom, aby prijali ďalšie zjavenie a ďalšiu Knihu. Pretože prúd Jeho štedrosti je nekonečný a bezhraničný. Perzský Bayán, Selections from the Writings of the Báb